Lasse Vassli - Daglig Leder

Ove Pedersen - Installatør

Tommy Alte - Montør

Kristian Aakervik - Montør

Roger Buvarp - Montør

Stian Rødli - Montør

Dag Nilton Moen - Montør

Andreas Øvereng - Montør

Lars Helge Ramstad - Lærling

Anita Moum - Sekretær