Ansatte

Lasse Vassli - Daglig Leder

Ove Pedersen - Installatør

Tommy Alte - Prosjektleder

Kristian Aakervik Henriksen - Møntør

Andreas Øvereng - Montør

Dag N. K. Moen - Montør

Lucas Sæther - Lærling